BIP logo GIOŚ
Strona główna » Ankieta oceny pracy urzędu

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy dostosować jakość usług świadczonych przez Inspektorat Państwa do potrzeb i oczekiwań. Dlatego prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Proszę o podanie nazwy komórki organizacyjnej z którą Państwo się kontaktowali:

Rodzaj załatwianej sprawy:


Czy zostali Państwo poinformowani o uwarunkowaniach realizacji Państwa sprawy (czas trwania, opłaty, wymagane dokumenty itp.)?


Czy usługa została zrealizowana zgodnie z Państwa oczekiwaniami?


Prosimy o ocenę:

Organizacji obsługi:

Kompetencji i fachowości obsługujących Państwa urzędników:

Kultury osobistej i stosunku do Państwa jako naszych klientów:


Prosimy o uwagi dotyczące tego, co należy usprawnić bądź zmienić w pracy Inspektoratu:


Prosimy o podanie danych kontaktowych (email, telefon), który pozowoli nam na ewentualny kontakt: