BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Aktualności

2019-06-06

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

Poszerzanie spektrum wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

„Problematyki odorów w gospodarce odpadami”

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. Pracownicy Inspekcji WIOŚ wraz z Delegaturami oraz pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ wzięli udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez Panią Profesor Izabelę Sówkę oraz Panią dr inż. Urszulę Miller wraz z zespołem z Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem zainteresowania wielu środowisk naukowych z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych. CAŁY ARTYKUŁ


2019-04-29

Dzięki działaniom Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym roku udało się wywieźć z Polski prawie 3,8 tys. ton odpadów, które trafiły do naszego kraju nielegalnie.


2019-03-26

W dniu 22.03.2019 roku przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska) wzięli czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Na stoisku edukacyjnym GIOŚ można było dowiedzieć się jaką rolę badania biologiczne odgrywają w ocenie wód powierzchniowych realizowanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jakie grupy organizmów wodnych są badane i dlaczego, a także zapoznać się z typowymi przedstawicielami fauny i flory wodnej. W tym celu na stoisku zaprezentowaliśmy zakonserwowane okazy bezkręgowców, rośliny zielnikowe a także klucze do oznaczania oraz metodyki badawcze.


2019-03-25

Na zaproszenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniu 15 marca 2019 r. grupa specjalistów z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przedstawiła słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku szereg prezentacji dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz metod pomiaru poziomu hałasu i wynikających z tego uwarunkowań. Słuchacze - seniorzy z dużym zainteresowaniem odnieśli się do prezentowanych zagadnień w szerokiej dyskusji zadając wiele konkretnych pytań dotyczących rzeczywistych zagrożeń środowiska, ich wpływu na codzienne życie mieszkańców oraz sposobów zmniejszenia zanieczyszczeń w poszczególnych komponentach środowiska.


2019-03-20

Informujemy, że w dniu 22-03-2019 r. z okazji Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona seria wykładów i warsztatów dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą oraz ochrony zasobów wodnych w pogarszających się warunkach środowiskowych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Link do strony z informacją o obchodach oraz programem wykładów i warsztatów na www.

Link do strony z informacją o obchodach na facebooku


2019-02-26

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu infomuje, iż "Biblioteka Monitoringu Środowiska" jest już czynna i dostępna dla zainteresowanych w godzinach pracy urzędu


2019-01-04

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z początkiem roku 2019 nastąpiła zmiana siedziby WIOŚ we Wrocławiu. Nowy adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław


2018-12-22

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia (wigilia Bożego Narodzenia) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności i życzymy zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt.


2018-12-21

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI) W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji). Zmianie ulegną także Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji). Wnioski o tło proszę wysyłać na adresy mailowe: rwmswroclaw@gios.gov.pl


2018-09-18

Informujemy, że ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 7 października 2018.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem

http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Podmiotami współpracującymi merytorycznie przy organizacji IV edycji konferencji Środowisko Informacji są: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D. Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

grafika

2018-09-07

Spotkania informacyjne programu „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych

Dnia 4 września 2018 r. ruszył cykl spotkań z mieszkańcami województwa dolnośląskiego, na których pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omawiają założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak będzie można poprawnie składać wnioski..

Szczegółowe informacje (harmonogram spotkań) na stronie internetowej WFOŚiGW

Materiały informacyjne o uchwałach antysmogowych

Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska. W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował materiały informacyjne, które są dostępne na stronie internetowej IRT


2018-09-05

W dniach 3-4 września 2018 we Wrocławiu odbyły się warsztaty „Pobór oraz ocena próbek fitoplanktonu na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO)”. Organizatorem spotkania była Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Grupa Monitoring oraz WIOŚ Wrocław. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Komisji, pracownicy instytucji zajmujących się monitoringiem wód powierzchniowych: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (Niemcy); Povodí Odry, s.p.; VÚV TGM, v.v.i. (Republika Czeska) oraz WIOŚ Wrocław, WIOŚ Szczecin; a także przedstawiciele PG Wód Polskich, Krajowego Zarządu Gospodarki Wód oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. W trakcie zajęć teoretycznych delegacje krajów działających w MKOOpZ przedstawiły obowiązujące metodyki badania i oceny fitoplanktonu w rzekach. Przedyskutowano także różnice i podobieństwa w stosowanych metodach. Drugi dzień był poświęcony części praktycznej warsztatów. Na rzece Odrze we Wrocławiu, na wysokości Kładki Zwierzynieckiej odbył się wspólny pobór prób fitoplanktonu. Pobrany materiał zostanie opracowany i oceniony przez delegacje poszczególnych krajów, a jego wyniki zostaną porównane i omówione w raporcie podsumowującym spotkanie. Wnioski końcowe będą wykorzystane do harmonizacji ocen na MODO, w szczególności na transgranicznych jednolitych częściach wód.

zdjęcie zdjęcie

2018-08-06

W Centrum Innowacji Przejście rozmawiano o uchwale antysmogowej
Bartosz Moch Czwartek 02 sierpnia 2018 14:05

zdjęcie

W czwartek, 2 sierpnia 2018 roku w Centrum Innowacji Przejście Urząd Miejski Wrocławia zorganizował spotkanie warsztatowe w sprawie uchwały antysmogowej oraz norm i regulacji prawnych dotyczących spalania paliw stałych we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym m.in. Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeń, fundacji i instytucji związanych z ochroną powietrza oraz uczelni wyższych. Czytaj więcej na stronie : https://www.wroclaw.pl/srodowisko/w-centrum-innowacji-przejscie-o-uchwale-antysmogowej-i-paliwach-stalych-wroclaw.


2018-06-12

Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z Krajem Związkowym Saksonia

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska biorą udział w pracach Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej powstałej w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia” z dnia 17-18 maja 2000 roku w Dreźnie. W 2018 roku w ramach prac powyższej Grupy Roboczej odbyły się dwa spotkania:

Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Monitoringu Środowiska, Wydziału Inspekcji oraz Działu Inspekcji Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD). Ze strony niemieckiej: przedstawiciele Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) oraz Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL). W trakcie kilkugodzinnego spotkania omówiono następujące zagadnienia:

Obie strony wymieniły się prezentacjami, również tymi, które nie zostały przedstawione w trakcie spotkania. Dotyczyły one:

Uzgodniono, iż następne spotkanie będzie miało miejsce za 2 lata w Polsce, chyba że zajdzie potrzeba i wystąpią zagadnienia, które będą wymagały wcześniejszego omówienia.

W trakcie spotkania (6 przedstawicieli z BfUL, 7 z WIOŚ, 1 z UMWD) obie strony zapoznały się ze strukturą i zakresem działalności instytucji. WIOŚ przedstawił działalność inspekcyjną, monitoringową i laboratoryjną. Kierownicy z BfUL: zakresy badań i oznaczeń poszczególnych pracowni tej firmy. BfUL jest w dużym stopniu odpowiednikiem WIOŚ, jednakże prowadzi też inne pomiary i oznaczenia wykraczające poza kompetencje WIOŚ. Uzgodniono, iż Inspektorat przekaże BfUL informacje na temat instytucji w Polsce, które mogą być partnerem do wymiany doświadczeń w zakresie pomiarów napromieniowania środowiska, bezpieczeństwa jądrowego, kontroli środków spożywczych, pomiarów wodowskazowych na wodach, pomiarów poziomu wód podziemnych, monitoringu ptaków i ochrony przyrody według dyrektywy siedliskowej. Strona niemiecka zaproponowała 2-3 dniową wizytę w BfUL przedstawicieli poszczególnych wydziałów WIOŚ. Po spotkaniu delegacja zwiedziła automatyczną stację monitoringu powietrza przy Wybrzeżu Conrada Korzeniowskiego we Wrocławiu zapoznając się z systemem pomiarów jakości powietrza realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.


2018-06-06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce „Monitoring środowiska” dostępne są do pobrania informacje o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego uzyskane na podstawie badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2017. Badania poszczególnych komponentów środowiska prowadzone były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2016-2020”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z następującymi opracowaniami:

  1. „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2017 (zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska)”
  2. „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku”
  3. „Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2017”
  4. „Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2017 roku”
  5. „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”
  6. „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb województwa dolnośląskiego w 2017 roku – obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami”
  7. „Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2017”.

Opracowanie pt. „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2017” będzie wykonane do końca czerwca 2017 r. (zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) i zostanie udostępnione na stronie internetowej WIOŚ po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.


2018-05-15

Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

Celem jest przeprowadzenie systemowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska (Dzierżoniów, Bielawa, Świdnica, Środa Śląska, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Sobótka, Świdnica Kobierzyce, Kąty Wrocławskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.12.2019

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:


2018-05-10

Informujemy, że została zakończona i opublikowana Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok"(zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku"


2018-05-07

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:

Propozycje należy zgłaszać do 27 maja 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania prezentacji projektów, zarówno obecnie realizowanych, jak i zakończonych, w tym również takich które były już omawiane podczas poprzednich edycji Konferencji, a obecnie można pokazać uzyskane rezultaty.

Udział prelegentów w konferencji jest nieodpłatny, nie są również zwracane koszty podróży. Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisie ekoportal.gov.pl. Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj.


2018-04-25

W dniach 23-25 kwietnia br. w Wieliczce przedstawiciele Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wzięli udział w corocznym spotkaniu Inspekcji Ochrony Środowiska, poświęconym badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary jakości powietrza na obszarach tła regionalnego prowadzone są na następujących stacjach:

Powyższe stacje należą do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, z wyjątkiem stacji "Puszcza Borecka", która jest własnością Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. Stacja ta jest jedną z kilku polskich stacji należących do międzynarodowej sieci badawczej EMEP, pracującej na rzecz Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Stacje tła regionalnego pełnią bardzo ważną rolę w systemie oceny i zarządzania jakością powietrza, Na stacjach tych prowadzone są pomiary całego spektrum zanieczyszczeń powietrza, w tym badania składu pyłu PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badania składu pyłu PM2,5 pod kątem zawartych w nim: kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3-, Cl-), węgla elementarnego i organicznego oraz badania rtęci całkowitej w stanie gazowym oraz badania depozycji całkowitej w zakresie ww. metali i WWA. Na spotkaniu omówiono wyniki międzynarodowych badań porównawczych dotyczących węgla elementarnego i organicznego w pyle organizowanym przez EMEP/Actris, w którym udział wzięło Laboratorium WIOS we Wrocławiu uzyskując bardzo dobre rezultaty. Poszczególne Laboratoria WIOŚ wskazały także problemy z realizacją pomiarów na stacjach tła regionalnego. Tegoroczne spotkanie zakończyło się wizytą w Krajowym Laboratorium Referencyjnym i Wzorcującym i Laboratorium WIOŚ w Krakowie.


2018-04-10

W dniu 10 kwietnia 2018 r., na zaproszenie kierownictwa Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, przedstawiciele Wydziału Monitoringu Środowiska i Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu doradców rolniczych z terenu Dolnego Śląska. Licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawione zostały dotychczas wykonane oceny wód powierzchniowych na obszarach szczególnie narażonych na zagrożenie azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN) na Dolnym Śląsku oraz zmiany w monitoringu tych obszarów wynikające ze wejścia w życie z początkiem tego roku nowej ustawy Prawo wodne, w której jako obszar zagrożony zdefiniowany został teren całego kraju. Również na bazie tych uwarunkowań przedstawiciele Wydziału Inspekcji zapoznali zebranych z projektami nowych rozwiązań w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych oraz celami i zasadami prowadzenia kontroli na terenach rolniczych.


grupa w2

W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. odbyła się 37 Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód” przy Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu na zaproszenie strony polskiej, reprezentowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Waldemara Kulaszkę, przewodniczącego polskiej części GR W2. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz LfU Brandenburg, LUNG Mecklenburg-Vorpommern oraz LfULG Sachsen. Porządek narady obejmował m.in. kontrolę realizacji ustaleń z ostatniej narady GR W2 oraz ustaleń Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Przedstawiono i omówiono wyniki prac grup ekspertów ds. jakości analiz, ds. monitoringu oraz ds. wód przejściowych i przybrzeżnych. Została omówiona treść Raportu o jakości wód granicznych za 2016 rok, zawierającego informacje o badaniach i ocenie wód Nysy Łużyckiej, Odry, Odry Zachodniej, Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, który zostanie przedstawiony Komisji Wód Granicznych na najbliższej naradzie.


2018-03-22
dzien wody

W dniu 22 marca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – oprócz o objęcia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora patronatem tej imprezy – zaprezentował na osobnym stanowisku podstawowe zasady dotyczące badań monitoringowych środowiska wodnego i oceny stany wód. Szczególny nacisk położony został na biologiczne elementy badań, które są z kolei podstawą do oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Obejrzeć można było także preparaty organizmów żyjących w wodzie oraz zielniki, a pracownicy WIOŚ mogli szczegółowo opisać ich charakter oraz rolę, jaka odgrywają w biocenozie środowiska wodnego oraz ich powiązanie z jakością wód.

Licznie przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci studiujący na kierunkach związanych z ochroną środowiska żywo interesowali się stanem wód i wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi sposobu ich oceny. Kolejki chętnych ustawiały się do mikroskopu, gdzie można było obejrzeć organizmy charakterystyczne dla rzek przepływających przez Wrocław i jego okolice.


2018-02-21
konferencja

„Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”
W środę 21 lutego odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pn. „Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”. Celem konferencji było w szczególności przybliżenie zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrożenia RODO i bezpośrednim stosowaniem rozporządzenia w praktyce. Ponadto dla administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników wielu instytucji, którzy na co dzień zajmują się powyższą tematyką była to okazja do wymiany poglądów. W konferencji udział wzięli pracownicy WIOŚ we Wrocławiu: Paulina Niewójt - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Piotr Cyganek - Dyrektor WIOŚ.