BIP logo GIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2021-06-23

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej »


2021-06-02

ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA STRONY: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Informujemy o zakończeniu funkcjonowania strony internetowej https://air.wroclaw.pios.gov.pl/ prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Strona przestanie być aktywna z dniem 28 czerwca 2020 r.

Wyniki pomiarów oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego są dostępne na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza” – regionalnej podstronie dostępnej pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1

Bieżące dane pomiarowe z Dolnego Śląska dostępne są pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=dolnoslaskie&rwms=true

GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska za pomocą interfejsu API portalu „Jakość Powietrza”. Więcej informacji: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api.


2021-05-05

Informacja o kontrolach WIOŚ we Wrocławiu w zakresie gospodarowania odpadami

Na przestrzeni kilku minionych lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie dostrzegamy wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska w naszym kraju i regionie. Ta troska społeczeństwa przejawia się w główniej mierze względem zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Warto również podkreślić, że niejednokrotnie mamy do czynienia z opisywaniem czy ocenianiem pracy kontrolnej inspektorów przez osoby nieposiadające wiedzy o całym procesie kontrolnym lub nie zdające sobie sprawy jakie czynności inspekcyjne są niezbędne do wykonania, aby zapewnić skuteczność, rzetelność i kompletność kontrolną. Stąd też ważna jest wiedza o naszych działaniach inspekcyjnych, która zapewni właściwy przekaz informacyjny, docierający m.in. do naszego społeczeństwa.

Czytaj dalej »

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-06-29

Powołanie pana Tomasza Kubickiego na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu 29 czerwca 2021 roku na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołany został pan Tomasz Kubicki.

Tomasz Kubicki
p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska


Fot. Tomasz Kubicki, p.o. z-cy WIOŚ we Wrocławiu

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie ukończył studia na kierunku Rolnictwo, specjalność: Agronomia.

Zrealizował również podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Rachunkowości i Kontroli Finansowej a także Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiada uprawnienia audytora w ramach uzyskanych certyfikatów: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, zintegrowanego systemu zarządzania.

Posiada doświadczenie w pracy w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska.

W ostatnim czasie jako Dyrektor Departamentu Operacyjnego jednej z firm zajmujących się odpadami wdrażał nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami oraz formalizowaniem wymagań ustawowych.

W czasie wolnym uprawia sporty górskie oraz interesuje się minerałami.


2021-06-15

Powołanie na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Mariusza Wojewódki


Fot. Wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego powołania Panu M. Wojewódce na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka.
Źródło: BP DUW

Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski powołał Pana Mariusza Wojewódkę na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka od 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska pełnił funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zdobyte podczas pracy w instytucjach i organach administracji publicznej. W latach poprzednich pełnił także funkcję wicestarosty sprawując bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka jest zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończył magisterskie studia menedżerskie Executive MBA.

Przejdź do archiwum aktualności »

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email