Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 r.

L.p. Nazwa zadania Wartość ogólna przesięwzięcia Kwota dofinansowania Numer umowy Efekt ekologiczny
1. Dostawa sprzętu komputerowego i wideokonferencyjnego oraz oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb działań kontrolnych, realizowanych przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 416 004,45 zł 208 002,22 zł Umowa przekazania środków nr 0557/Ś/UR/WR/2021 z dn. 24 marca 2021 r. Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego.
2. Organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń dla inspektorów i pracowników obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 100 000,00 zł 50 000,00 zł Umowa przekazania środków nr 0559/Ś/EE/WR/2021 z dn. 24 marca 2021 r. Efekt ekologiczny: Poprawa możliwości kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego.
Przewiń do góry