BIP logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2019-09-05

KOMUNIKAT W SPRAWIE WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI ODPADÓW

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. obowiązku zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępności w czasie rzeczywistym obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów palnych (odpadów określonych w art. 25 ust. 6f ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dane umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli powinny zostać przekazane niezwłocznie bez wezwania do ich udostępnienia.

Dane te można przekazywać do WIOŚ we Wrocławiu lub właściwej miejscowo Delegatury WIOŚ, w sposób zapewniających zachowanie ich w poufności, za pośrednictwem ePUAP, przesyłką pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

W celu przesłania informacji przez ePUAP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na tej platformie oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając: Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego, lub bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu,, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.


2019-07-22

Powiadomienie nr 08/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2019-10-09

Po konferencji pn.: „Ochrona powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Konferencja poświęcona była jednemu z istotniejszych problemów współczesnej cywilizacji, stanowiącemu wyzwanie dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla służb zajmujących się ochroną środowiska.

Co o nas mówią, co o nas piszą …

Radio Wrocław

Wrocław: Otwarto centralne laboratorium badawcze Inspekcji Ochrony Środowiska

Telewizja TVP3

04.10.2019 - 21:30

Gazeta Polska

Zbadają powietrze, grunt i wodę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w najnowocześniejszym w Polsce laboratorium

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Źródło: Archiwum WIOŚ.


2019-10-04

Konferencja organizowana we współpracy WIOŚ, GIOŚ, WFOŚiGW

„Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Oficjalne otwarcie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

4 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przy ul. J. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu, odbyła się konferencja pod nazwą „Ochrona Powietrza na Dolnym Śląsku w świetle działań Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Konferencję połączono z oficjalnym otwarciem nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Wojewoda Dolnośląski, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Karkonoskiego Parku Krajobrazowego, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele uczelni wrocławskich, NFZ oraz służb mundurowych.

Tematem przewodnim konferencji była ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami będącymi następstwem zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie. Problem zanieczyszczenia powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych, mediów.

W trakcie konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące jakości powietrza na obszarze woj. Dolnośląskiego, zadania zawarte w projekcie LIFE-APIS/PL, programy w zakresie ochrony powietrza oraz działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również działania WFOŚiGW na rzecz ograniczenia niskiej emisji na Dolnym Śląsku.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja nowego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z Centralnym Laboratorium Badawczym i znajdującym się w nim sprzętem pomiarowym Inspekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: Archiwum WIOŚ.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email