logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Strona główna

Komunikaty i informacje »

Więcej komunikatów…

Aktualności »


Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z Krajem Związkowym Saksonia

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska biorą udział w pracach Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej powstałej w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia” z dnia 17-18 maja 2000 roku w Dreźnie. W 2018 roku w ramach prac powyższej Grupy Roboczej odbyły się dwa spotkania:

 • 23 maja 2018 r. w Dreźnie na zaproszenie Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Wydziału Monitoringu Środowiska, Wydziału Inspekcji oraz Działu Inspekcji Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD). Ze strony niemieckiej: przedstawiciele Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) oraz Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL). W trakcie kilkugodzinnego spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 • jakość powietrza i trendy zmian na Dolnym Śląsku (WIOŚ) i Saksonii (LfULG),
 • metody oznaczania benzo(a)pirenu w powietrzu (GIOŚ, BfUL),
 • prowadzenie działalności kontrolnej w sytuacjach kryzysowych (awaryjnych) (LfULG),
 • działalność kontrolna WIOŚ,
 • ocena wyników testów czujników niskokosztowych (niereferencyjnych) wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń powietrza (LfULG),
 • działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w województwie dolnośląskim (uchwały antysmogowe, działania w ramach POP) (UMWD).

Obie strony wymieniły się prezentacjami, również tymi, które nie zostały przedstawione w trakcie spotkania. Dotyczyły one:

 • zależności między tlenkami azotu i komunikacją na podstawie pomiarów w stacji Dresden-Bergstraße (LfULG),
 • efektów funkcjonowania strefy ekologicznej w Lipsku (Umweltzone Leipzig) – jej wpływu na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza sześć lat po utworzeniu (LfULG),
 • informacji na temat seminarium „Jakość powietrza w Saksonii” , które miało miejsce w Dreźnie w 2017 r. (LfULG),
 • efektów współpracy polsko-niemieckiej w rozwiązywaniu przygranicznych problemów uciążliwości dla środowiska wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej (WIOŚ).

Uzgodniono, iż następne spotkanie będzie miało miejsce za 2 lata w Polsce, chyba że zajdzie potrzeba i wystąpią zagadnienia, które będą wymagały wcześniejszego omówienia.

 • 7 czerwca 2018 r. we Wrocławiu spotkanie w Saksońskim Biurze Łącznikowym z przedstawicielami Staatliche Betribgeselschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

W trakcie spotkania (6 przedstawicieli z BfUL, 7 z WIOŚ, 1 z UMWD) obie strony zapoznały się ze strukturą i zakresem działalności instytucji. WIOŚ przedstawił działalność inspekcyjną, monitoringową i laboratoryjną. Kierownicy z BfUL: zakresy badań i oznaczeń poszczególnych pracowni tej firmy. BfUL jest w dużym stopniu odpowiednikiem WIOŚ, jednakże prowadzi też inne pomiary i oznaczenia wykraczające poza kompetencje WIOŚ. Uzgodniono, iż Inspektorat przekaże BfUL informacje na temat instytucji w Polsce, które mogą być partnerem do wymiany doświadczeń w zakresie pomiarów napromieniowania środowiska, bezpieczeństwa jądrowego, kontroli środków spożywczych, pomiarów wodowskazowych na wodach, pomiarów poziomu wód podziemnych, monitoringu ptaków i ochrony przyrody według dyrektywy siedliskowej. Strona niemiecka zaproponowała 2-3 dniową wizytę w BfUL przedstawicieli poszczególnych wydziałów WIOŚ. Po spotkaniu delegacja zwiedziła automatyczną stację monitoringu powietrza przy Wybrzeżu Conrada Korzeniowskiego we Wrocławiu zapoznając się z systemem pomiarów jakości powietrza realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Paprotna 14,
51-117 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Pułaskiego 54
50–443 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email