logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »

Więcej komunikatów…

Aktualności »


W dniu 22.03.2019 roku przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska) wzięli czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wody organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Na stoisku edukacyjnym GIOŚ można było dowiedzieć się jaką rolę badania biologiczne odgrywają w ocenie wód powierzchniowych realizowanej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jakie grupy organizmów wodnych są badane i dlaczego, a także zapoznać się z typowymi przedstawicielami fauny i flory wodnej. W tym celu na stoisku zaprezentowaliśmy zakonserwowane okazy bezkręgowców, rośliny zielnikowe a także klucze do oznaczania oraz metodyki badawcze.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email