logo GIOŚ logo WIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2019-07-22

Powiadomienie nr 08/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-07-02

Powiadomienie nr 07/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu


2019-06-26

Powiadomienie nr 05/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Legnicy oraz powiadomienie nr 06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego ozonu w Jeleniej Górze


2019-06-07

SKŁADOWISKO ODPADÓW W RUDNEJ WIELKIEJ - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

Artykuł opublikowany w dniu 29.04.2019 r. na stronie internetowej portalu Wirtualna Polska pod tytułem „Afera śmieciowa na Dolnym Śląsku. Ujawniamy powiązania rodzinne urzędników”, autorstwa Pana Sylwestra Ruszkiewicza wprowadza w błąd opinię publiczną co do posiadanych uprawnień wojewódzkiego inspektora w zakresie procesu inwestycyjnego, a także co do działań kontrolnych i pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu podejmowanych wobec Chemeko – System sp. z.o.o.

czytaj dalej »


2019-06-06

Informacja dotycząca ECO GOLD PALIWA Spółka z o.o., Al. Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

czytaj dalej »


2019-05-29

SPALARNIA W MILICZU - OPINIA PUBLICZNA WPROWADZONA W BŁĄD

czytaj dalej »


2019-05-07

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna jest: "Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018." Ocena została wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.).

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2019-06-06

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ

Poszerzanie spektrum wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

„Problematyki odorów w gospodarce odpadami”

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. Pracownicy Inspekcji WIOŚ wraz z Delegaturami oraz pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ wzięli udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez Panią Profesor Izabelę Sówkę oraz Panią dr inż. Urszulę Miller wraz z zespołem z Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są z jednej strony tematem zainteresowania wielu środowisk naukowych z drugiej natomiast przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych. CAŁY ARTYKUŁ


2019-04-29

Dzięki działaniom Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym roku udało się wywieźć z Polski prawie 3,8 tys. ton odpadów, które trafiły do naszego kraju nielegalnie.

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email