BIP logo GIOŚ
Strona główna » Strona główna

Komunikaty i informacje »


2021-06-02

ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA STRONY: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Informujemy o zakończeniu funkcjonowania strony internetowej https://air.wroclaw.pios.gov.pl/ prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Strona przestanie być aktywna z dniem 28 czerwca 2020 r.

Wyniki pomiarów oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego są dostępne na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza” – regionalnej podstronie dostępnej pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1

Bieżące dane pomiarowe z Dolnego Śląska dostępne są pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=dolnoslaskie&rwms=true

GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska za pomocą interfejsu API portalu „Jakość Powietrza”. Więcej informacji: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api.


2021-05-05

Informacja o kontrolach WIOŚ we Wrocławiu w zakresie gospodarowania odpadami

Na przestrzeni kilku minionych lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie dostrzegamy wzrastające zainteresowanie ochroną środowiska w naszym kraju i regionie. Ta troska społeczeństwa przejawia się w główniej mierze względem zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami.

Warto również podkreślić, że niejednokrotnie mamy do czynienia z opisywaniem czy ocenianiem pracy kontrolnej inspektorów przez osoby nieposiadające wiedzy o całym procesie kontrolnym lub nie zdające sobie sprawy jakie czynności inspekcyjne są niezbędne do wykonania, aby zapewnić skuteczność, rzetelność i kompletność kontrolną. Stąd też ważna jest wiedza o naszych działaniach inspekcyjnych, która zapewni właściwy przekaz informacyjny, docierający m.in. do naszego społeczeństwa.

Czytaj dalej »

Więcej komunikatów…

Aktualności »


2021-06-15

Powołanie na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Mariusza Wojewódki


Fot. Wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego powołania Panu M. Wojewódce na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka.
Źródło: BP DUW

Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski powołał Pana Mariusza Wojewódkę na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka od 2016 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska pełnił funkcję Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska zdobyte podczas pracy w instytucjach i organach administracji publicznej. W latach poprzednich pełnił także funkcję wicestarosty sprawując bezpośredni nadzór nad zadaniami związanymi z ochroną środowiska.

Pan Mariusz Wojewódka jest zaangażowany w sprawy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gmin na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończył magisterskie studia menedżerskie Executive MBA.


2021-06-08

Drony w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakupił drony do wykorzystania w kontrolach stanu środowiska. Bezzałogowe statki powietrzne posłużą przede wszystkim do sprawnego zbierania danych w terenie. Urządzenie będzie wykorzystywane do kontroli trudno dostępnych miejsc, wyrobisk, dużych obszarów, szacowania powierzchni kontrolnych, a także do przeglądu całości terenów z identyfikacją zdarzeń, które mają wpływ na środowisko.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Docelowo planowane jest aby każda z delegatur WIOŚ, tj. Delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu otrzymała na wyposażenie drony i mogła je wykorzystywać na potrzeby kontrolne.

-Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i systematycznie doposaża placówkę w sprzęt, umożliwiający skuteczniejsze wykonywanie zadań. Jestem przekonany, że nowo zakupione drony usprawnią działania WIOŚ, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego – powiedział Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

W wielu działaniach kontrolnych, przy przeglądzie dużych powierzchni wykorzystanie drona przyczyni się do szybkiego ustalenia stanu faktycznego.

- Zdarzają się sytuacje kiedy potrzebujemy informacji do oceny zdarzeń w terenie, których odpowiednio szybko dostarczyć nam może tylko materiał wykonany dronem. W ten sposób możemy uzyskać wiedzę niezbędną w procesie kontrolnym. Standardowe kontrole będą wsparte dodatkowo obserwacją z powietrza. Niemniej to głównie w tzw. kontrolach interwencyjnych będziemy wykorzystywać drony - wyjaśnia Mariusz Wojewódka - Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Fot. Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

W WIOŚ we Wrocławiu powołana została specjalna grupa do obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Pracownicy, którzy będą wykonywać loty w ramach czynności służbowych przeszli szkolenie i uzyskali licencję.

Drony wyposażone są w system termowizyjny, przeznaczony specjalnie dla inspektorów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Dron dedykowany jest do zadań profesjonalnych. W dowolnym momencie w czasie lotu operator może przełączać się między podglądem z kamery a termowizją.

- W tym również posiadamy lekki i mobilny dron, który będzie miał zastosowanie szczególnie do zadań interwencyjnych, które wymagają szybkiego i sprawnego działania - mówi Łukasz Dąbrowski, koordynator ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Zakupionych zostało 5 szt. dronów za łączną kwotę ok. 40 tyś zł.

Obok dronów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu posiada również inny sprzęt wspomagający kontrole jak np. samochody elektryczne - zakupione ze środków WFOŚ i GW pod koniec ubiegłego roku. Pojazdy elektryczne również wykorzystywane są do działań kontrolnych - z jednoczesnym przyczynianiem się do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju.


Pokaz dronów wykorzystywanych w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska

Przejdź do archiwum aktualności »

Więcej aktualności…

Poznaj WIOŚ »

Ocena pracy urzędu »

Projekty »

LIFE-APIS/PL Projekt LIFE-APIS/PL - System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia strona projektu. strona projektu


iis Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii organizacja systemu monitornigu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych. strona projektu


kampania informacyjna Informujemy, że WIOŚ we Wrocławiu bierze udział w „Kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”. Kampania jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Film promocyjny kampanii.
Programowi przewodzi Gmina Wrocław, zaś partnerami są:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu
strona projektu

Jakość powietrza on-line »

Dofinansowanie ze środków celowych »

Spoty edukacyjne »


Wrocław
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel.71-327-30-00
fax. 71-327-30-09
email
Wrocław - laboratorium
ul. Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
tel. 71-348-61-14, 71-348-37-43
Jelenia Góra
ul. Warszawska 28,
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-767-94-12
fax 75-764-89-89
email
Legnica
ul. Rzeczypospolitej 10/12
59-220 Legnica
tel. 76-854-14-00
fax 76-850-61-38
email
Wałbrzych
ul. A. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
tel. 74-842-33-22
fax 74-842-33-05
email