Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Dofinansowanie w 2016 roku

logo_nfosigw2
ww.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wartość zadania Wysokość dofinansowania Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2016 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska 8 841 043,91 zł 2 500 000 zł nr 012/Ś/MN/WR/2016 + Aneks nr 1/2016 z dnia 18.05.2016 r. Przygotowanie raportu z opracowanych wyników badań monitoringu środowiska przeprowadzonych na terenie woj. dolnośląskiego w 2016 roku
2. Wydanie publikacji pt „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015r. 9 800 zł 5 880 zł nr 032/Ś/EE/WR/2016 + Aneks nr 1/2016 z dnia 11.07.2016 r. Przekazanie odbiorcom 1000 egzemplarzy publikacji pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 r.”
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com