Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

rok 2014

logo_nfosigw2
ww.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wysokość dofinansowania Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Realizacja zadania pn. „Badania monitoringowe środowiska na terenie woj. dolnośląskiego w 2014 r.” 2 500 000,00 zł nr 016/Ś/MN/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r.
(WAT.3123.5.2014)
zdiagnozowanie aktualnego stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego oraz dostarczanie społeczeństwu oraz administracji publicznej i różnego rodzaju instytucjom informacji o jego stanie. Informacje o stanie środowiska pozwolą wspomóc zarządzanie nim ocenę i kreowanie polityki ekologicznej państwa, integrację ze strukturami UE oraz współpracę międzynarodową.
2. Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie dolnośląskim na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza za lata 2013-2015 140 218,00 zł nr 014/Ś/MN/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. (WAT.3123.3.2014) Uzupełnienie informacji uzyskiwanych w ramach systemu monitoringu powietrza w celu pełnego zdiagnozowania aktualnego stanu powietrza oraz wskazania problemów ekologicznych występujących na terenie województwa dolnośląskiego.
Uzyskanie informacji o jakości powietrza na terenach nie objętych pomiarami, określenie obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza oraz oszacowanie wielkości populacji narażonej na ponadnormatywne poziomy stężeń.
3. Krótkoterminowe prognozowanie jakości powietrza w województwie dolnośląskim 79 826,00 zł nr 017/Ś/MN/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. (WAT.3123.6.2014) Udostępnianie społeczeństwu codziennych prognoz jakości powietrza w województwie dolnośląskim na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl.
Uzyskanie informacji o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych w powietrzu.
4. Wydanie publikacji pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2013 r.” 8 820,00 zł nr 013/Ś/EE/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. (WAT.3123.2.2014) Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości poszczególnych elementów i dotrzymywaniu standardów jakości środowiska. Udokumentowanie skuteczności działań naprawczych promocja Dolnego Śląska.
5. Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzet laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego 869 172,00 zł nr 015/Ś/MN/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. (WAT.3123.4.2014) Efektem ekologicznym jest wiarygodne zdiagnozowanie aktualnego stanu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, spełnienie wymagań Unii Europejskiej w zakresie badań i pomiarów wykonywanych w ramach monitoringu środowiska oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ilości odpadów niebezpiecznych w wyniku zmiany metod badawczych.
6. Wydanie publikacji pt. „Stan środowiska Dolnego Śląska” 14 850,00 zł nr 171/Ś/EE/WR/2014 z dnia 11-02-2014 r. (WAT.3123.11.2014) Popularyzacja tematyki ochrony środowiska wśród społeczeństwa.
Promocja Dolnego Śląska w kraju i zagranicą.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com