Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Środki

logo_nfosigw2
ww.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie w 2016 roku
Dofinansowanie w 2015 roku
Dofinansowanie w 2014 roku
Dofinansowanie w 2013 roku
Dofinansowanie w 2012 roku
Dofinansowanie w 2011 roku
Dofinansowanie w 2010 roku
Dofinansowanie w 2007 roku
 
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 r.

 

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Wartość zadania Wysokość dofinansowania Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2017 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska 9 597 027,00 zł 3 547 960 zł nr 001/Ś/MN/WR/2017 Przygotowanie opracowania z oceną jakości środowiska oraz wynikami badań na terenie woj. dolnośląskiego w 2017 roku