Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Środki

logo_nfosigw2
ww.nfosigw.gov.pl
logo_wfosigw
www.wfosigw.wroclaw.pl
logo_wroc
www.wroclaw.pl

Dofinansowanie w 2017 roku
Dofinansowanie w 2016 roku
Dofinansowanie w 2015 roku
Dofinansowanie w 2014 roku
Dofinansowanie w 2013 roku
Dofinansowanie w 2012 roku
Dofinansowanie w 2011 roku
Dofinansowanie w 2010 roku
Dofinansowanie w 2007 roku

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r.

 

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota dofinansowania ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Realizacja zadania „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym” 17 217 042,00 zł 547/2012/Wn-01/MN-PO/Dz dnia 14.08.2012 r. monitoring powietrza, monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring promieniowania jonizującego, monitoring hałasu, inny monitoring

 
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r.
 

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW
L.p. Zadanie Kwota dofinansowania ogółem Nr i data umowy dotacji Efekt ekologiczny
1. Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2018 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska 4 000 000 zł nr 023/Ś/MN/WR/2018 Przygotowanie opracowania z oceną jakości środowiska oraz wynikami badań na terenie woj. dolnośląskiego w 2018 roku
2. Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych, w ramach pierwszego wyposażenia nowego obiektu – Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo – dydaktycznym 2 300 000 zł nr 041/Ś/MN/WR/2018 Utworzenie 100 stanowisk pracy w nowo budowanym obiekcie – Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu. Umożliwi to, utrzymanie wysokich zdolności wykonawczych WIOŚ we Wrocławiu, co przysłuży się poprawie stanu środowiska na terenie woj. dolnośląskiego

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com