Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2009 roku

WSTĘP – 30 KB

 1. POWIETRZE – 7,27 MB
 2. WODY – 3,17 MB
 3. GLEBY – 3,10 MB
 4. HAŁAS – 1,39 MB
 5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE – 480 KB
 6. ODPADY – 1,01 MB
 7. PRZYRODA – 1,33 MB
 8. MONITORING ŚRODOWISKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH – 426 KB
 9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA – 1,23 MB
 10. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA – 457 KB
 11. WSPÓŁPRACA – 149 KB
 12. INFORMACJE – 403 KB
 13. DZIAŁALNOŚĆ RDOŚ WE WROCŁAWIU – 34 KB
 14. STRESZCZENIE – 42 KB
 15. LITERATURA – 27 KB
 16. O WIOŚ – 223 KB
 17. SPIS RYSUNKÓW – 35 KB
 18. SPIS TABEL – 34 KB
 19. SPIS TREŚCI – 378 KB
 20. SPIS WYKRESÓW – 44 KB
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com