Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku

WSTĘP – 30 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE – 30 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE – 6 MB
 3. WODY PODZIEMNE – 2,9 MB
 4. HAŁAS – 1,7 MB
 5. GLEBY – 2,9 MB
 6. ODPADY – 6 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 1,6 MB

 1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
 3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
  WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2006 R.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com