Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2005 roku

WSTĘP – 22 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE – 22 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE – 6,9 MB
  3. WODY PODZIEMNE – 1,5 MB
  4. HAŁAS – 2,9 MB
  5. GLEBY – 2,3 MB
  6. ODPADY – 2,9 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 3,8 MB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA „LISTY 80”
  3. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
  4. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2005 R.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com