Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2003 roku

WSTĘP – 46,5 KB
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 173 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE – 28 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE – 1,69 MB
  3. WODY PODZIEMNE – 4,1 MB
  4. HAŁAS – 1,2 MB
  5. GLEBY – 2,1 MB
  6. ODPADY – 220 KB
  7. PRZYRODA – 202 KB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 751 KB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
  3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2004 R.

PODSUMOWANIE – 121 KB
LITERATURA – 47,3 KB

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com