Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku

WSTĘP – 28 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE – 27 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE – 3,7 MB
 3. WODY PODZIEMNE – 529 KB
 4. HAŁAS – 277 KB
 5. GLEBY – 4,9 MB
 6. ODPADY – 7,1 MB
 7. LASY – 143 KB
 8. PRZYRODA – 2 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 386 KB

 1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 2. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM W PRZEMYŚLE I TRANSPORCIE
 3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2002 R.

LITERATURA – 96 KB

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com