Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2001 roku

WSTĘP – 29 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE – 23 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE – 6,7 MB
  3. WODY PODZIEMNE – 2,6 MB
  4. HAŁAS – 2,3 MB
  5. GLEBY – 1,8 MB
  6. ODPADY – 6,7 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 745 KB

  1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSLOWYMI I AWARIAMI W TRANSPORCIE
  3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2001 R.

CZĘŚĆ III. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE W LICZBACH – 879 KB

PODSUMOWANIE – 65 KB

LITERATURA – 51 KB

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA – 768 KB

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com