Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2000 roku

WSTĘP – 25 KB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 152 KB

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE – 16 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE – 12,5 MB
 3. WODY PODZIEMNE – 2,3 MB
 4. HAŁAS – 1,3 MB
 5. GLEBY – 2 MB
 6. ODPADY – 6 MB
 7. LASY
  122 KB
 8. PRZYRODA – 6,6 MB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 2,4 MB

 1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 2. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
 3. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 2000 R.
 4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE MIASTA WROCŁAW

CZĘŚĆ III. WOJEWÓDZTWO W LICZBACH – 1,1 MB

PODSUMOWANIE – 390 KB

NORMY JAKOŚCI ŚRODOWISKA – 660 KB

LITERATURA – 48 KB

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com