Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 608 KB

  1. POŁOŻENIE I GŁÓWNE CECHY GEOGRAFICZNE
  2. WARUNKI KLIMATYCZNE I HYDROGRAFICZNE
  3. LASY
  4. GOSPODARKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  5. SUROWCE MINERALNE DOLNEGO ŚLĄSKA

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

  1. POWIETRZE – 13 MB
  2. WODY POWIERZCHNIOWE – 13 MB
  3. WODY PODZIEMNE – 2,2 MB
  4. HAŁAS – 1,7 MB
  5. GLEBY – 1,5 MB
  6. ODPADY – 2 KB
  7. LASY – 370 KB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 3,5 MB

  1. JAKOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEPISACH POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ
  2. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
  3. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
  4. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA WIOŚ WE WROCŁAWIU
  5. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 1999 R.
  6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE MIASTA WROCŁAW

PODSUMOWANIE – 144 KB

LITERATURA – 140 KB