Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 608 KB

 1. POŁOŻENIE I GŁÓWNE CECHY GEOGRAFICZNE
 2. WARUNKI KLIMATYCZNE I HYDROGRAFICZNE
 3. LASY
 4. GOSPODARKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 5. SUROWCE MINERALNE DOLNEGO ŚLĄSKA

CZĘŚĆ I. JAKOŚĆ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

 1. POWIETRZE – 13 MB
 2. WODY POWIERZCHNIOWE – 13 MB
 3. WODY PODZIEMNE – 2,2 MB
 4. HAŁAS – 1,7 MB
 5. GLEBY – 1,5 MB
 6. ODPADY – 2 KB
 7. LASY – 370 KB

CZĘŚĆ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA – 3,5 MB

 1. JAKOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEPISACH POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ
 2. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
 3. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
 4. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA WIOŚ WE WROCŁAWIU
 5. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W 1999 R.
 6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA TERENIE MIASTA WROCŁAW

PODSUMOWANIE – 144 KB

LITERATURA – 140 KB

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com