Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Poważne awarie

Zgodnie z art. 29 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 44, poz.287 z późniejszymi zmianami) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

 

Wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii – zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – wg stanu na dzień 06.02.2018 r.

Mapa rozmieszczenia Zakładów o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

 

Wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii – zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – wg stanu na dzień 06.02.2018 r.

Mapa rozmieszczenia Zakładów o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

 

Serwis nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Zewnętrzne Plany Operacyjno – Ratownicze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com