Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

O Inspektoracie

WIOŚ i Delegatury

WIOŚ i Delegatury

Pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu kieruje Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska …

› dowiedz się więcej

Statut WIOŚ

Statut WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, jest jednostką budżetową …

› dowiedz się więcej

Regulamin organizacyjny WIOŚ

Regulamin organizacyjny WIOŚ

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę …

› dowiedz się więcej

Książka adresowa

Książka adresowa

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska …

› dowiedz się więcej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Tryb postępowania ze skargami i wnioskami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu został określony w Zarządzeniu …

› dowiedz się więcej

Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) określa w art. 74, że: Władze publiczne prowadzą politykę …

› dowiedz się więcej

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com