Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Współpraca z RFN

Współpraca z Republiką Czeską | Współpraca z RFN | MKOOpZ

 

Współpraca na wodach granicznych z Republiką Federalną Niemiec

 

Polsko–Niemiecka Komisja do spraw Wód Granicznych działa na podstawie Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 roku. Obszarem działań Komisji jest graniczny odcinek rzeki Nysy Łużyckiej, Odra Graniczna, Odra Zachodnia, odcinek lądowy granicy między RP a RFN.

 

W ramach Komisji działają następujące grupy robocze:

 • Polsko–Niemiecka Grupa Robocza do spraw Hydrologii i Hydrogeologii Wód Granicznych, zwana dalej Grupą W1,
 • Polsko–Niemiecka Grupa Robocza do spraw Ochrony Wód Granicznych, zwana dalej Grupą W2,
 • Polsko–Niemiecka Grupa Robocza do spraw Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń Wód Granicznych, zwana dalej Grupą W3,
 • Polsko–Niemiecka Grupa Robocza do spraw Utrzymania Wód Granicznych, zwana dalej Grupą W4,
 • Polsko–Niemiecka Grupa Robocza do spraw Planowania Wód Granicznych, zwana dalej Grupą W5.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu biorą udział w pracach dwóch grup roboczych Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych: Grupy Roboczej W2 i Grupy Roboczej W3.


Do zadań Grupy Roboczej W2 należy:

 • wykonywanie badań i pomiarów zanieczyszczenia wód płynących przez każdą ze stron oraz wymiana uzyskanych wyników badań i pomiarów,
 • wykonywanie wspólnych, jednoczesnych badań interkalibracyjnych; uzgadnianie programów monitoringu, metod analitycznych oraz sposobów oceny jakości wód płynących,
 • tworzenie wspólnych zbiorów danych oraz opracowywanie corocznych, wspólnych ocen jakości wód,
 • analizowanie trendów zmian jakości wód płynących.

Działania Grupy Roboczej W3 skupiają się na:

 • ustalaniu źródeł zagrożeń mogących spowodować poważne awarie,
 • na opracowaniu, uzgodnieniu oraz stosowaniu planów alarmowych, planów akcji i zgłoszeń w przypadku zaistnienia zdarzeń związanych z poważnymi awariami,
 • opracowaniu systemów kontroli, powiadamiania i ostrzegania na wypadek poważnych awarii,
 • opracowaniu technicznych i technologicznych, organizacyjnych i innych zasad zapobiegania i zwalczania poważnych awarii,
 • przeprowadzaniu ćwiczeń łączności alarmowej na wypadek wystąpienia poważnych awarii, w których uczestniczą odpowiednie służby polskie i niemieckie,
 • wymianie informacji naukowo-technicznych i doświadczeń.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com