Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Współpraca z Republiką Czeską

Współpraca z Republiką Czeską | Współpraca z RFN | MKOOpZ

 

Współpraca na wodach granicznych z Republiką Czeską

 

Polsko–Czeska Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Transgranicznej na wodach granicznych, działa na podstawie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych z dnia 21 marca 1958 roku.

 

W ramach Komisji działają następujące grupy robocze:

  • Polsko–Czeska Wspólna Grupa Robocza do spraw planowania gospodarki wodnej na wodach granicznych, zwana dalej Grupą PL,
  • Polsko–Czeska Wspólna Grupa Robocza do spraw hydrologii, hydrogeologii i osłony przeciwpowodziowej, zwana dalej Grupą HyP,
  • Polsko–Czeska Wspólna Grupa Robocza do spraw regulacji granicznych cieków wodnych, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przygranicznych, zwana dalej Grupą R,
  • Polsko–Czeska Wspólna Grupa Robocza do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem, zwana dalej Grupą OPZ.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu biorą udział w pracach Polsko-Czeskiej Wspólnej Grupie Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniami (OPZ).

 

Do zadań OPZ należy:

  • badania i coroczna ocena jakości cieków granicznych,
  • wymiana informacji o przedsięwzięciach realizowanych w celu poprawy lub utrzymania jakości wód,
  • konsultowanie planowanych prac i zamierzeń, mogących mieć wpływ na jakość wód.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com