Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Wyniki pomiarów

Podstawy prawne |Mapa JCWP | Stan jakości wód | Wyniki pomiarów

 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości wód, zgodnie art. 26 ustawy – Prawo ochrony środowiska, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących jakości wód.

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W ramach realizacji kolejnych programów państwowego monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego realizowane są badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.

Poniżej zamieszczono wykazy punktów pomiarowo-kontrolnych, w których realizowano badania wraz z zestawieniem wyników pomiarów (wartości minimalne, maksymalne i średnie dla poszczególnych wskaźników).

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com