Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Mapa JCWP

Podstawy prawne |Mapa JCWP | Stan jakości wód | Wyniki pomiarów

Mapa jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego

Podstawowymi jednostkami gospodarowania wodami są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Sporządzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny wód powierzchniowych bazują na sieci punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk). Podstawę do jej wyznaczenia na terenie województwa dolnośląskiego stanowiły opracowane przez KZGW wykazy wód oraz zalecenia i wskazówki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Poniższa mapa ukazuje jednolite części wód powierzchniowych oraz sieci punktów pomiarowo-kontrolnych na tle województwa dolnośląskiego dla lat 2010-2015. Ma za zadanie łatwiejsze wyszukiwanie informacji o stanie poszczególnych JCWP, umożliwia także wyodrębnienie wszystkich JCWP i ppk leżących na terenie danej jednostki administracyjnej (gminy lub powiatu). Ułatwi to bezproblemowe znalezienie oceny JCWP z interesującego nas terenu. By osiągnąć największą funkcjonalność i przejrzystość mapy użyto następujące grupy warstw:

  • administracyjna – granice powiatów i gmin;
  • hydrograficzna – ukazującą biegi ważniejszych rzek oraz ich dopływów z jednoczesnym ukazaniem rzędowości cieku;
  • punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ – ukazujące lokalizację ppk w poszczególnych latach;
  • JCWP – pokazuje poszczególne JCWP na terenie województwa dolnośląskiego, dla łatwiejszego wyszukiwania i identyfikacji warstwa ta jest pokazana w wersji liniowej (przebieg cieków) i powierzchniowej (obszar JCWP).

 

Do sporządzenia mapy jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze województwa dolnośląskiego wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 JCWP obszary KZGW
2 JCWP liniowe KZGW
3 punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ WIOŚ we Wrocławiu
4 rzeki KZGW
5 powiaty CODGiK
6 gminy CODGiK
7 województwo CODGiK
8 mapa topograficzna OpenStreetMap

 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych województwa dolnośląskiego

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com