Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Oceny

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu wód podziemnych

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego prowadzone są przez WIOŚ we Wrocławiu w ramach monitoringu regionalnego, uzupełniającego pomiary prowadzone w skali kraju przez PIG (na zlecenie GIOŚ).

 

WIOŚ we Wrocławiu prowadzi badania jakości:

  • zwykłych wód podziemnych,
  • wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami.

Monitoring jakości wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego prowadzony jest w oparciu o szczegółowe programy monitoringu środowiska oraz Projekt sieci regionalnej monitoringu województwa dolnośląskiego.

 

Na podstawie rocznego zbioru danych sporządzano oceny stanu jakości wód podziemnych w poszczególnych punktach pomiarowych dla poszczególnych wskaźników, zgodnie z obowiązującymi standardami, określonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.2008.143.896). Od dnia 21 grudnia 2015 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016, poz.85)

 

Celem wykonywania badań jakości wód jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy ich stanu oraz ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych.

 

Roczne oceny jakości wód podziemnych zawarto w:

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok
Ocenie stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2009;
2008 rok
Ocenie stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2008;
2007 rok
Ocenie stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2007;
2006 rok
Ocenie stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2006;
2005 rok
Ocenie stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2005;
2004 rok
Ocenie stanu czystości wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego w 2004 roku;

 

Mapa oceny jakości wód podziemnych w woj. dolnośląskim w 2017 r. na tle jednolitych części wód podziemnych (badania WIOŚ we Wrocławiu)

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych elementów (np. nazwa punktu, nazwa miasta) można uzyskać wybierając najpierw odpowiednią warstwę w oknie w prawym dolnym rogu ekranu (wybrana warstwa jest podświetlona na zielono), a następnie wskazując dany obiekt.

 

Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku .

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com