Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Mapa monitoringu wód podziemnych

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu wód podziemnych

Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu wód podziemnych woj. dolnośląskiego w latach 2010-2015

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w monitoringu wód podziemnych w latach 2010-2015. Jej zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania punktów badanych w poszczególnych lat latach i powiązanie ich z danymi zawartymi w ocenach czystości wód podziemnych z danego roku. Mapa składa się z następujących grup warstw:

  • administracyjna – granica województwa, granice powiatów, granice gmin, miasta powiatowe;
  • jednolite części wód podziemnych – JCWPd w podziale stosowanym do 2014 r. i nowy podział JCWPd po 2014 r.
  • punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu wód podziemnych.

Do sporządzenia mapy wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ we Wrocławiu
2 JCWPd po 2014 r. PIH
3 JCWPd do 2014 r. PIH
4 miasta powiatowe CODGiK
5 gminy CODGiK
6 powiaty CODGiK
7 województwo CODGiK

Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu wód podziemnych woj. dolnośląskiego w latach 2010-2015

 

Uwaga: W celu wyświetlenia żądanych danych należy zaznaczyć daną warstwę w oknie z prawej strony ekranu, następnie z panelu w prawym górnym rogu wybrać narzędzie identyfikacji (ikona z literą „i”)