Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Wyniki pomiarów

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Prognozy

 

Monitoring jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego prowadzony jest w oparciu o szczegółowe programy monitoringu środowiska.

 

Sieć pomiarowa stacji monitoringu powietrza zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska, bazuje na automatycznych i manualnych metodach oznaczania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Na terenie województwa dolnośląskiego monitoring jakości powietrza w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzą:

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział we Wrocławiu (pomiary na Śnieżce)

Wyniki pomiarów, informacje nt. obecnie eksploatowanych stacji pomiarowych, a także oceny i komunikaty o jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska prezentowane są na odrębnej stronie internetowej pod adresem: air.wroclaw.pios.gov.pl.

 

Wyniki pomiarów automatycznych, prowadzonych w sposób ciągły, aktualizowane są co godzinę. Wyniki pomiarów manualnych aktualizowane są raz w miesiącu zgodnie z procedurami przekazywania danych z Laboratorium WIOŚ:

  • do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy – wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5,
  • do 60 dni od końca miesiąca, w którym prowadzono pomiary – wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM10.

Uzupełniających informacji o poziomach stężeń w województwie dolnośląskim do 2014 roku dostarczały pomiary prowadzone za pomocą metody pasywnej.
Średnie wartości roczne z pomiarów pasywnych są dostępne do pobrania w formie plików Excel:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com