Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Prognozy

Podstawy prawne | Wyniki pomiarów | Oceny | Prognozy

Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza i warunków biometeorologicznych w województwie dolnośląskim

Prognozy jakości powietrza w województwie dolnośląskim prezentowane są na Geoportalu NaszePowietrze, opracowanym przy współpracy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na Geoportalu, na mapach i wykresach, prezentowane są:

 • prognozy zanieczyszczenia powietrza:
  • indeks jakości powietrza AQI
  • pył zawieszony PM10
  • pył zawieszony PM2.5
  • tlenki azotu NOx
  • dwutlenek azotu NO2
  • ozon O3
  • dwutlenek siarki SO2
  • amoniak NH3
  • tlenek węgla CO
 • prognozy wskaźników biometeorologicznych:
  • odczucia cieplne wg UTCI
  • indeks stresu cieplnego
  • temperaturę ochładzania wiatrem
 • podstawowe prognozy warunków meteorologicznych.

Prognozy generowane są codziennie na okres najbliższych 72 godzin i obejmują obszar całego województwa dolnośląskiego w siatce o rozdzielczości 4 km.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

Prognoza krótkoterminowa zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw realizowana jest z wykorzystaniem systemu prognostycznego EkoPrognoza. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality).
Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Prognoza zanieczyszczenia ozonem dla obszaru Polski oraz poszczególnych województw obliczana jest codziennie na kolejne 3 doby na siatce o rozdzielczości 5 km. Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby pola odpowiednich wartości średnich:

 • średnia 24-godzinna,
 • najwyższa 8-godzinna średnia krocząca,
 • najwyższe wartości stężeń ozonu w ciągu doby.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com