Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Gospodarka odpadami

Podstawy prawne | Gospodarka odpadami

 

W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska w WIOŚ we Wrocławiu, realizowane są dwa zadania:

  • Ocena gospodarki odpadami.
  • Ewidencja odpadów niebezpiecznych.

Monitoring odpadów w województwie dolnośląskim prowadzony jest w oparciu o szczegółowe programy monitoringu środowiska.

 

Począwszy od roku 2001 WIOŚ we Wrocławiu prowadzi ewidencję eksploatowanych składowisk odpadów (komunalnych i przemysłowych) w woj. dolnośląskim. Inwentaryzacja objęła także eksploatowane instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów

 

Dane zgromadzono w bazach: KARTA SKŁADOWISKA I KARTA SPALARNI. Aktualizacja danych o instalacjach – stan na dzień 31.12.2007 – będzie przeprowadzona na podstawie informacji uzyskanych z ankiet.

Informacje dotyczące gospodarki odpadami w województwie dolnośląskim znajdują się w:

Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 roku

Tabela składowisk przyjmujących odpady komunalne i przemysłowe na terenie woj. dolnośląskiego (stan na koniec 2011 r.)

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com