Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Stan klimatu akustycznego

Podstawy prawne | Stan klimatu akustycznego | Mapa pomiarów hałasu

 

Ochrona przed hałasem w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

 

Realizacja tego zapisu wymaga znajomości klimatu akustycznego środowiska. Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek dokonywania takiej oceny dla terenów:

 • aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
 • terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,
 • innych terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska.

Obowiązek wykonywania map akustycznych ciąży na starostach oraz na zarządcach dróg i obiektów negatywnie oddziałujących akustycznie.

 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska).

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu od 2000 roku prowadzi badania monitoringowe klimatu akustycznego w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego.

 

Podstawowym zadaniem WIOŚ jest identyfikacja obszarów szczególnego zagrożenia oraz informacja o ich występowaniu, kierowana do organów dysponujących środkami i narzędziami prawnymi w zakresie zwalczania hałasu w środowisku.

 

Badania poziomu hałasu prowadzone są w oparciu o szczegółowy program monitoringu środowiska.

 

Kluczowym elementem systemu monitoringu hałasu środowiskowego jest komputerowa baza danych OPH – System kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas. W bazie tej ewidencjonowane są zarówno źródła hałasu komunikacyjnego jak i przemysłowego. Podobnie jak w latach poprzednich baza OPH będzie uzupełniana o obiekty uciążliwe akustycznie.

 

Oceny poziomów hałasu zawarto w opracowaniach:

 1. Podsumowanie 5-letniego cyklu monitoringu hałasu na terenie woj. dolnośląskiego W latach 2012-2016,
 2. Mapa akustyczna wybranych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie,
 3. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2016,
 4. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2015,
 5. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2014,
 6. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2013,
 7. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2012,
 8. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2011,
 9. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2010,
 10. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2009,
 11. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2008,
 12. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2007,
 13. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2006,
 14. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2005,
 15. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2004,

 

Mapa rozmieszczenia punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie woj. dolnośląskiego w 2016 r.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych elementów (np. nazwa punktu) można uzyskać wybierając najpierw odpowiednią warstwę w oknie w prawym dolnym rogu ekranu (wybrana warstwa jest podświetlona), a następnie wskazując dany obiekt.

 

Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku .

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com