Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Mapa pomiarów hałasu

Podstawy prawne | Stan klimatu akustycznego | Mapa pomiarów hałasu

Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016

Poniższa mapa przedstawia sieć punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w województwie dolnośląskim badanych w latach 2010-2016. Jej zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania punktów pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego w poszczególnych latach i powiązaniu ich z danymi zawartymi w opracowaniach dotyczących klimatu akustycznego w danym roku Mapa składa się z następujących grup warstw:

  • administracyjnej – granice województwa, granice powiatów, miejscowości;
  • komunikacyjnej – sieć dróg i autostrad;
  • punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ – przedstawia lokalizację ppk w poszczególnych latach;

Do sporządzenia mapy rozmieszczenia punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016 wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 punkty pomiarowo-kontrolne WIOŚ WIOŚ we Wrocławiu
2 powiaty GUGiK
4 województwo GUGiK
5 mapa topograficzna OpenStreetMap

 

Rozmieszczenie punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com