Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Oceny

Podstawy prawne | Oceny

 

W ramach monitoringu jakości gleb realizowane są dwa zadania:

  • ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo, która przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich przez IUNG Puławy oraz w ramach badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie to ma na celu śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka w określonych przedziałach czasu.
  • identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi. Zgodnie z art. 109 Prawa ochrony środowiska, starosta prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi. Badania gleb, prowadzone przez WIOŚ Wrocław w ramach PMŚ, stanowią uzupełnienie badań starostw.

Ocena wyników badań gleb dokonywana jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.165.1359), a także w oparciu o wytyczne IUNG (PIOŚ, 1995).

 

Badania gleb w województwie dolnośląskim w latach 2010 – 2015 – WIOŚ we Wrocławiu

 

Oceny jakości gleb w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych zamieszczono w:

 

Mapa przekroczeń standardów jakości gleb na terenie woj. dolnośląskiego w 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych elementów (np. nazwa punktu, nazwa miasta) można uzyskać wybierając najpierw odpowiednią warstwę w oknie w prawym dolnym rogu ekranu (wybrana warstwa jest podświetlona na zielono), a następnie wskazując dany obiekt.

 

Ostatnie informacje na temat jakości środowiska zostały opublikowane w Raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku .

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com