Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Mapa monitoringu gleb

Podstawy prawne | Oceny | Mapa monitoringu gleb

Mapa rozmieszczenia obiektów badanych w monitoringu gleb na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie obiektów badanych w monitoringu gleb w latach 2010-2015. Jej zadaniem jest ułatwienie wyszukiwania obiektów badanych w poszczególnych lat latach i powiązanie ich z danymi zawartymi w ocenach stopnia zanieczyszczenia gleb z danego roku. Mapa składa się z następujących grup warstw:

  • administracyjna – granice powiatów, miasta powiatowe;
  • obiekty badane w monitoringu gleb – oprócz punktów są przedstawione obiekty liniowe, takie jak drogi, czy rzeki, wzdłuż których pobierano próbki oraz duże obiekty powierzchniowe jak, obszary Natura 2000 oraz parki krajobrazowe.

Do sporządzenia mapy wykorzystano warstwy:

L.p. Nazwa Źródło
1 obiekty badane w monitoringu gleb WIOŚ we Wrocławiu
2 badane trasy komunikacyjne WODGiK we Wrocławiu
3 Oława KZGW
4 powiaty CODGiK
5 gminy CODGiK
6 badane obszary Natura 2000 GDOŚ
7 badane parki krajobrazowe GDOŚ
8 badane parki krajobrazowe GDOŚ
9 mapa topograficzna OpenStreetMap

Mapa rozmieszczenia obiektów badanych w monitoringu gleb na obszarze woj. dolnośląskiego w latach 2010-2016

 

Uwaga: W celu wyświetlenia żądanych danych należy zaznaczyć daną warstwę w oknie z prawej strony ekranu, następnie z panelu w prawym górnym rogu wybrać narzędzie identyfikacji (ikona z literą „i”)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com