Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Monitoring środowiska

System PMŚ

System PMŚ

Celem Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) jest systematyczne informowanie administracji rządowej i samorządowej oraz  …

› dowiedz się więcej

Powietrze

Powietrze

Ustawa Prawo ochrony środowiska, regulująca zagadnienia związane z ochroną powietrza i dostosowująca je do wymagań …

› dowiedz się więcej

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 …

› dowiedz się więcej

Wody podziemne

Wody podziemne

Obowiązek oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. …

› dowiedz się więcej

Hałas

Hałas

Ochrona przed hałasem w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszego …

› dowiedz się więcej

Gleby

Gleby

W ramach monitoringu jakości gleb realizowane są dwa zadania: ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo oraz identyfikacja …

› dowiedz się więcej

Odpady

Odpady

W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska w WIOŚ we Wrocławiu, realizowane są dwa zadania: ocena gospodarki odpadami i ewidencja odpadów …

› dowiedz się więcej

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany …

› dowiedz się więcej

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com