Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Linki

Ogólnokrajowa kampania informacyjna pn.:”Racjonalna gospodarka Nawozami” http://www.iung.pulawy.pl/dpr/

 

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

 

Pozyskiwanie środków w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska w ramachdziałania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
http://www.gios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
http://www.wios.bialystok.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
http://www.wios.bydgoszcz.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
http://www.gdansk.wios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
http://www.katowice.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
http://www.kielce.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
http://www.krakow.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
http://www.wios.lublin.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
http://www.wios.lodz.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
http://www.pios.gov.pl/olsztyn

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
http://www.opole.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
http://www.poznan.pios.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
http://www.wios.rzeszow.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
http://www.wios.szczecin.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
http://www.wios.warszawa.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
http://zgora.pios.gov.pl

 

Centrum Gospodarki Odpadami
http://www.imbigs.org.pl/imbigs/cgo

 

Instytut Medycyny Pracy
http://www.imp.lodz.pl

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
http://www.imgw.pl

 

Instytut Ochrony Środowiska
http://www.ios.edu.pl

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

 

Państwowy Instytut Geologiczny
http://www.pgi.waw.pl

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
http://www.uwoj.wroc.pl

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
http://www.rzmiuw.wroc.pl

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
http://www.rcd.wroc.pl

 

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
http://www.eko.wroc.pl

 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami
http://www.mkoo.pl

 

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski
http://www.ekoklub.wroclaw.pl

 

Program dla Odry 2006
http://www.programodra.pl

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
http://www.wroclaw.lasy.gov.pl

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
http://www.rzgw.wroc.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.pl

 

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
http://www.wbu.wroc.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
http://www.fos.wrocl.pl

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
http://www.wsse.wroc.pl

 

Zarząd Gospodarki Odpadami we Wrocławiu
http://www.zgo.com.pl

 

Transgraniczne przemieszczanie odpadów
http://www.odpady-tpo.pl

 

Transgraniczne przemieszczanie odpadów
http://www.odpady-tpo.pl

 

Biuro do spraw substancji i preparatów chemicznych
http://www.chemikalia.mz.gov.pl/

 

Centrum Informacji Europejskiej
http://www.cie.gov.pl

 

Europejska Agencja Środowiska
http://www.eea.eu.int

 

Europa – Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu.int

 

Portal internetowy GIOŚ o powietrzu w Polsce
http://powietrze.gios.gov.pl/gios/

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com