Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Wyposażenie

W swojej działalności laboratoria WIOŚ we Wrocławiu stosują nowoczesne wyposażenie pomiarowo-badawcze, które pozwala na wykonywanie szerokiej gamy badań i pomiarów.
Na wyposażeniu laboratoriów WIOŚ we Wrocławiu znajdują się:

 • spektrometry absorpcji atomowej
 • spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (OES)
 • spektrofotometry UV-VIS
 • chromatografy gazowe (detektory MS, FID, ECD
 • chromatografy cieczowe
 • chromatografy jonowe
 • analizatory węgla organicznego
 • analizatory rtęci
 • automatyczne analizatory przepływowe
 • mikroskopy z systemem wizualizacji
 • analizator gazów
 • analizator lotnych związków organicznych
 • pyłomierze grawimetryczne
 • analizator biogazu
 • poborniki pyłu zawieszonego
 • analizator rtęci gazowej
 • automatyczne stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza
 • mobilne laboratorium badania zanieczyszczeń powietrza
 • mobilne laboratorium pomiaru hałasu
 • mierniki poziomu dźwięku
 • mierniki natężenia pola elektromagnetycznego

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com