Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Wykonywane oznaczenia

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wykonuje badania i pomiary zanieczyszczeń w:

 • wodzie i ściekach,
 • powietrzu atmosferycznym,
 • gazach odlotowych i gazach składowiskowych,
 • glebie,
 • osadach i odpadach.

Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 • kilkadziesiąt wskaźników z zakresu analizy wagowej, elektrochemicznej, spektrofotometrycznej, miareczkowej,
 • badania biologiczne i mikrobiologiczne,
 • badania metali przy wykorzystaniu techniki ICP OES i AAS,
 • badania anionów i kationów przy wykorzystaniu chromatografii jonowej,
 • badania związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej,
 • pomiary zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w gazach odlotowych i składowiskowych,
 • pomiary ciągłe zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w stałych stacjach pomiarowych monitoringu powietrza,
 • pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych,

Szczegółowy zakres badań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu, dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com