Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W jego skład wchodzą następujące Pracownie:

 • Pracownia z siedzibą we Wrocławiu
 • Pracownia z siedzibą w Jeleniej Górze
 • Pracownia z siedzibą w Legnicy
 • Pracownia z siedzibą w Wałbrzychu
 • Pracownia do spraw obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza z siedzibą w Jeleniej Górze

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wykonuje badania i pomiary wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Są one realizowane na potrzeby prowadzonych kontroli, działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie monitoringu środowiska. W szczególności są to:

 1. badania fizykochemiczne jakościowe i ilościowe w wodach, ściekach, powietrzu, glebach, osadach, odpadach i gazach odlotowych,
 2. badania mikrobiologiczne i biologiczne w wodach,
 3. pobieranie próbek wód, ścieków, powietrza, gleb, odpadów, osadów, gleb,
 4. pomiary pyłowych i gazowych zanieczyszczeń w powietrzu, gazach odlotowych,
 5. pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych.

Klientami Laboratorium są:

 • Wydział i Działy Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie działalności kontrolnej i zgłaszanych interwencji;
 • Wydział i Działy Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie monitoringu środowiska.

Od 1 stycznia 2015 roku, Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu nie wykonuje oznaczeń dla klientów zewnętrznych.

W Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu stosuje się odpowiednie, zwalidowane i spełniające wymagania klientów, metody badań/pomiarów oraz pobierania próbek Metody te wybierane są spośród metod referencyjnych powołanych w odpowiednich aktach prawnych i opierają się głównie na metodach opublikowanych w Polskich Normach.

 

Zatrudniony w Laboratorium personel jest wysoko kwalifikowany, przeszkolony specjalistycznie , legitymujący się w dużej mierze wyższym wykształceniem oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 075, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytowanej działalności.

 

Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu prowadzi szeroką działalność edukacyjną . Oprócz pokazów dla uczniów i studentów organizuje także staże i praktyki zawodowe.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com