Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Skargi i wnioski

Zestawienie skarg i wniosków o podjęcie interwencji za okres 2001-2007 r., wg poszczególnych komponentów środowiskowych.

 

  Załatwiono w okresie
2007
Załatwiono w okresie
2006
Poszczególne komponenty środowiska objęte ochroną Ogółem (3+4) w tym Ogółem (6+7) w tym
przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie
1 2 3 4 5 6 7
Ochrona powietrza 81 8 73 98 15 83
Ochrona przed hałasem 117 6 111 100 6 94
Ochrona przed odpadami 120 21 99 128 24 104
Ochrona czystości wód, gospodarka ściekowa 109 20 89 122 39 83
Ochrona przed promieniowaniem 9 1 8 6 1 5
Sprawy różne 19 9 10 9 4 5
RAZEM 465 71 394 463 89 374

 

  Załatwiono w okresie
2005
Załatwiono w okresie
2004
Poszczególne komponenty środowiska objęte ochroną Ogółem (9+10) w tym Ogółem (12+13) w tym
przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie
1 8 9 10 11 12 13
Ochrona powietrza 83 13 70 81 16 65
Ochrona przed hałasem 111 7 104 98 12 76
Ochrona przed odpadami 104 32 72 89 24 65
Ochrona czystości wód, gospodarka ściekowa 107 37 70 122 33 89
Ochrona przed promieniowaniem 8 2 6 4 0 4
Sprawy różne 19 12 7 11 7 4
RAZEM 432 103 329 405 92 313

 

  Załatwiono w okresie
2003
Załatwiono w okresie
2002
Poszczególne komponenty środowiska objęte ochroną Ogółem (15+16) w tym Ogółem (18+19) w tym
przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie
1 14 15 16 17 18 19
Ochrona powietrza 84 8 76 109 20(3) 89
Ochrona przed hałasem 98 11 87 102 7(2) 95
Ochrona przed odpadami 97 26 72 103 29 74
Ochrona czystości wód, gospodarka ściekowa 152 31 121 121 45(5) 76
Ochrona przed promieniowaniem 0 0 0 3 1 2
Sprawy różne 16 9 7 14 3 11
RAZEM 447 85 363 452 33 347

 

  Załatwiono w okresie
2001
Poszczególne komponenty środowiska objęte ochroną Ogółem (21+22) w tym
przekazano według właściwości załatwiono we własnym zakresie
20 21 22
Ochrona powietrza 87 17 70
Ochrona przed hałasem 104 16 88
Ochrona przed odpadami 91 17 74
Ochrona czystości wód, gospodarka ściekowa 101 26 75
Ochrona przed promieniowaniem 7 1 6
Sprawy różne 4 1 3
RAZEM 394 78 316

 

wykres
Zestawienie sposobu załatwienia wniosków w WIOŚ
w 2006 roku, uwzględniając poszczególne komponenty
środowiska
wykres
Zestawienie wg problematyki wniosków
rozpatrzonych przez WIOŚ w roku 2006
wykres
Zestawienie sposobu załatwienia wniosków w WIOŚ
w 2007 roku, uwzględniając poszczególne komponenty
środowiska
wykres
Zestawienie wg problematyki wniosków
rozpatrzonych przez WIOŚ w roku 2007
wykres
Zestawienie ogólnej liczby wniosków załatwionych w WIOŚ w latach 2001-2007,

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com