Informacje kontaktowe:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu


ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
tel. 71-327-30-00
fax 71-327-30-09
Nr telefonu dyżurnego
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy: 71-327-30-10

email:wios@wroclaw.pios.gov.pl

› dowiedz się więcej

Sprawdź jakość powietrza
w swoim telefonie

Sprawdź prognozy jakości powietrza
na najbliższe dni
w swoim telefonie

Działalność kontrolna

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Zestawienie skarg i wniosków o podjęcie interwencji za okres 2001-2007 r., wg poszczególnych komponentów środowiskowych …

› dowiedz się więcej

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2007 r.- Dz.U.Nr 44, poz. 287 …

› dowiedz się więcej

Cele kontrolne

Cele kontrolne

Cele kontroli przyjęte do realizacji w 2010 r.: Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje …

› dowiedz się więcej

Informacje dla podmiotów

Informacje dla podmiotów

Informacje dla podmiotów: Kontynuacja programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów …

› dowiedz się więcej

Zadania

Zadania

Do podstawowych zadań Wydziału Inspekcji należy: kontrola przestrzegania przez jednostki organizacyjne …

› dowiedz się więcej

Objaśnienia do przepisów

Objaśnienia do przepisów

Informacja w sprawie obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku …

› dowiedz się więcej

Rejestracja wstępna zgodnie z REACH

Rejestracja wstępna zgodnie z REACH

Rejestracja wstępna zgodnie z REACH. Plik z rejestracją wstępną zgodnie z REACH w formacie PDF …

› dowiedz się więcej

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com